Paper of Sindhi CSS Exams 2015

Q.2 Sindhi boli ji bun bunyaad babat kehara nazriya ahen? unhan nazriyan ji bhet kande pahinji rae diyo.

Q.3 Parolyun and Jugharatan ja qisim bayan kandi binhee me jeko farq ahe tanh khe wazih karyo.

Q.4 Amar jalil sindhi boli jo maqbool tareen kahanikar ahe .Sandas kahaniyun ji maqboliyat ji sababan te misalan san roshni wijho.

Q.5 Bedal ji shairi jo tanqeedi jaizo pesh karyo.

Q.6 “Miran ji daur m sindhi shairi ghani tarqee kae” mathe rae temisalan san bahes karyo.

Q.7 Afsane,Novel aen Drame m kehro funny:P farq ahe? khole samjhayo.