in ,

Paper of Punjabi CSS Exams 2013

CSS 2013, Paper of Punjabi CSS held on 01-March -2013

SECTION -A

Q 2: lok geet de tareef karo tey misala de zaraeey Inhaa`n de qismiyan biyan qaro .

Q 3. See-harfi dey tareef karo tey hazrat sultan bahoo dey se-harfy (Abyaat) dey khas gun (characters) biyan kro .

Q 4. Shah Hussain RABBI Ishaq dey wich dubbey hooey shahir ney .Ohnaan dey shaahirey misaalan dey ke wazahat kro .

Q 5. Muneer Niaazey de shahrey dey wich dar tey khoof dey barey wich apney wichaar likhoo.

SECTION -ll

Q 6. Khutbat -e-Iqbaal wich mazmoonaat dey khaas khaas moozooo apney lafz wich biyan kro .

Q 7. ”HATT” dey central character ”AHMA” da character likho .

Q 8. ‘SAA`DAAN” wich shamil mazmoonat choo`n kisey ek essay pe dicssuion karo .

Q 9. Thaley likhey choon kisey doo uttey bharwaan note likho:

a. Hafeez ta`ib de poetry
b. Message in Baba freed poetry .
c. Ishfaq Ahmed dey drama nigarey .
d. ”RAMAZAZ RIWAAYAT” da critical review

Paper of Political Science-I CSS Exams 2013 FPSC

CSS Exams 2013 Paper of Journalism